cim

Alsó-Bagoly-hegyi, Kőkapu-i kutató-árkok és a Hideg-víz-patak völgye, Miskolc-Bükkszentlászló, Bükk és Upponyi-hegység

Geológia: A Bükkszentkereszt és Bükkszentlászló közötti területen (elsősorban a Messzelátó-hegy és a Kőkapu, Alsó-Bagoly-hegy közötti rész) számos felszíni feltárásban (patakhordalék, felszíni törmelék, régi árkolások, kutatások nyomai) középső-triász korú, savanyú magmás kőzetekből képződött, erősen átalakult és helyenként kovásodott riolittufa fordul elő, melyhez mangánoxidok és foszfatitok kapcsolódnak. Egyes helyeken elsősorban a foszfatitos testekhez kapcsolódó magas Be- és U-koncentrációt állapítottak meg. A foszfatitos testek a törésvonalakkal megegyezően ÉNy-DK-i csapással követhetők. A befogadó tufás kőzet világos-zöldesszürke, lemezes, ezektől a foszfatit a barna minden árnyalátban különül el. Helyenként a mikrobreccsás zónákban kalkofil elemek feldúsulása észlelhető, ezek közül csak a pirit jelenik meg szabad szemmel látható hintésekben. Fehér földpátos-kvarcos erekben (pl. a Messzelátó-hegy nyugati oldalán, ill.a Hideg-víz-patak törmelékében, a Kőkapu és Alsó-Bagoly-hegy E-i oldalán) megjelenik a fekete turmalin (sörl) apró, mm-es fészkekben.
A területet fúrásokkal, árkolásokkal és néhány rövid kutatótáróval kutatták meg, a Mecsekérc 1970-ben az 1965-1970 között zajló Ritkafém-Kutatási Program keretében elsősorban a metamorf riolitokban rejlő Be- és U-mineralizációval foglalkozott, a kutatási terület az Alsó-Bagoly-hegyre koncentrálódott.

Leírás: A középső-triász metamorf riolittufa Bükkszentkereszt és Bükkszentlászló között egy kb. 8 km hosszú és 1-2 km széles sávban húzódik (az országút mellett, ill. ettől északra). Hangsúlyozni kell, hogy a lelőhely kizárólag apró mintavételes mikróásványgyűjtésre alkalmas, sztereomikroszkóp nélkül nem láthatók az ásványok.

Típus: mesterséges feltárás

Lelőhelyfotók:
lelőhelyfotó

további fotók a lelőhelyről >>

Ásványfotók:
ásványfotó

a lelőhely összes ásványfotója >>

Ásványlista:

Ásvány Fotó Ásvány megjelenése a lelőhelyen
albit (plagioklászok) 6 piszkosféhér tömegek, üregekben színtelen, fehér, sárga 1-3 mm-es hasábos kristályok
anatáz 4 sötétszürke,vörösös-barna nyúlt dipiramisos legfeljebb 1 mm-es kristály-csoportok földpátos-kvarcos kőzet repedésében, sörl társaságában
arzenopirit 2 szürkés-feketés hintések, foltok, erek, földpátos-kvarcos erekben
axinit-(Fe) 1 halvány lilás-barnás fenokristályok, szemcsék földpátos-kvarcos erekben
biotit sor 0 1-2 mm-es sötétbarna, fekete táblák, fészkek, kvarcitos-földpátos erekben, irodalomból ismert
brookit 3 fel mm körüli barna kristályok kvarcitos-földpátos erekben
cirkon 0 mikroszkopikus méretű víztiszta, vagy sárgás szemcsék, kristályok, földpátokban zárványként jelenik meg, irodalomból ismert
diopszid (piroxének) 2 1 mm alatti sötétszöld fenokristályok földpátos-kvarcos-foszfatitos erekben
drávit (turmalin csoport) 1 0,5 mm körüli fehér, szürke tűs kristályok sörlre ránőve, földpátos-kvarcos erekben
dufrénit 2 irodalomban leírt sötét-zöld, mikroszkopikus méretű sugaras halmazok, gömbök, foszfatitban
epidot (epidot csoport) 2 mm körüli zöld fészek, szemcsék, oszlopos kristálykák, kvarcos-földpátos erekben
farmakosziderit (farmakosziderit csoport) 2 mikroszkopikus méretű halvány zöld kristályok málló arzenosziderit mellett, kvaros-földpátos erekben
fluorapatit (apatit csoport) 5 krémszínű, világos barnatól sötétbarnáig terjedő sávos szerkezetű kollomorf rétegek, tömegek, ezek tartalmazzák az uránásványokat (uraninitet)és a Be-ásványokat (bertrandit) is, ritkán mm alatti tűs, vagy hatszöges táblás kristályok
fluorit 3 fél mm alatti színtelen kristályok kvarcos erekben
galenit 3 mm alatti szürke szemcsék a foszfatitos testek mikróbreccsás érintkezési zónájában
goethit 3 Sárgás-barna foltok, bevonatok, pirit utáni álalakok földpátos-kvarcos erekben
gránát csoport 0 Tufában, mészkőzárványok szélén mikroszkopikus szemcsék, irodalomban említve
illit 2 fehér, szürkés-fehér, narancssárga, barna mikropikkelyes halmazok földpátos-kvarcos erekben, a foszfatitos testek közelében
jarosit 1 sárga porszerű halmazok mindegyik kőzetben
kalcit 0 Mikroszkopikus szemcsék a foszfatitos testekben, jelenléte XRD-vel igazolt, de előfordul a tufa mészkőzárványaiban is, irodalomból ismert
kalkopirit 0 mm alatti aranyszínű szemcsék a foszfatitos testek mikrobreccsás kontaktzónájában
klinoklor (klorit csoport) 3 zöldes-szürke halmazok, csillám (muszkovit?) utáni álalakok, földpátos-kvarcos erekben, de a zöldes színű metamorf tufás kőzetben is megjelenik
klinoptilolit 0 mikroszkopikus szemcsék a foszfatitos testekben, irodalomban említve
kriptomelán (kriptomelán csoport) 1 fekete szemcsék, kérgek, tufában, a földpátos-kvarcos erekben, de a foszfatitos testekben is
kvarc 5 szürkés-fehér tömegek, rosszul fejlett fehér kristályok, gyakran földpátokkal együtt
kvarc (füstkvarc) 1 szürkés-fekete 5-20 mm-es kristályok, igen ritka
kvarc (hegyikristály) 3 Színtelen, 2 cm-t is elérő oszlopos kristályok, kvarcerekben
laumontit 0 fehér aprótűs, vagy porszerű halmazok
magnetit (spinell csoport) 2 mm körüli fekete szemcsék, földpátos erekben, irodalomban említve
mangánoxidok 5 fekete kérgek, foltok, minden kőzetben jelen vannak, néha szép dendrites halmazok kvarcon
mordenit 0 Mikroszkopikus szálak a foszfatitos testekben, irodalomban említve
muszkovit 2 A tufában, a tufa és kvarcos-albitos erek határán görbült ezüstös lemezek, klorittá alakul át
nontronit (szmektit csoport) 2  
ortoklász 0 rózsaszín-fehér, szürke tömegek, földpátos erekben, tufában
pirit 6 fényes aranyszínű hintések, mm alatti szemcsék, kristálykák földpátos-kvarcos kőzetekben
piroluzit (rutil csoport) 0 fekete kérgek, ritkán aprótáblás, mm-alatti kristályok, a foszfatitos testek repedéseiben
prehnit 0 Millimeter alatti fehér, sárgás-fehér táblás kristályok metamorf tufában
pumpellyit csoport 0 szürkés-zöldes fészkek, erek a metamorf tufában
romanèchit (kriptomelán csoport) 0 fekete kérgek, foltok, a mangános bevonatok egyik alapanyaga, mindenütt előfordul
rutil (rutil csoport) 4 Fél mm alatti sötétbarna, fekete oszlopos kristályok, kvarcos-földpátos erekben
sörl (turmalin csoport) 10 mm-es tűs kristályokból alló csomók, fészkek fehér földpátos-kvarcos erekben
strengit 3  
szfalerit 0 sötétbarna szemcsék, hintések kvarcos-földpátos erekben a foszfatitos testek mikrobreccsás zónájában
szkorodit 2  
titanit 3 mikroszkopikus szemcsék bomló magnetit mellett, irodalomban említve
todorokit (kriptomelán csoport) 4 A mangános-foszfatitos fészkekben 1 mm körüli fekete, fényes tűkből álló gömbök, halmazok

© Nagy Mónika 2009-2019