cim
védett terület veszély

Csevicés-völgy, klf. vulkanitok feltárásai, Tar, Mátra

Geológia: A Tarból induló Csevicés-völgy érdekes betekintést nyújt a Ny-i Mátra vulkanikus képződményeibe. A völgy elején miocén korú Garábi slír, homokkő feltárásával találkozunk, majd a Farkas-lyuk-tető oldalán lévő Fehér-bányában a Galgavölgyi Felső Riolittufa Formációhoz számított miocén korú dácittufa, horzsaköves riolittufa, andezittufa és ignimbrit látható. A völgy másik oldalán, az Onyik-hegy oldalán, az ún. Fekete-bányában miocén korú andezitet, andezitbreccsát fejtettek. A völgy mindkét oldalán, az út és a patak mentén klf. miocén korú andezit, andezittufa, piroklasztikum feltárásaival találkozhatunk, az andezit helyenként erősen agyagásványosodott, kovásodott. A felső Csevice-kút előtt EK-DNy csapásirányú andezit-telér opálos-kalcedonos üregkitöltéseket tartalmaz. A Csevice-forrásból fakadó, magas széndioxid-tartalmú keserű víz sajnos eléggé szennyezett, a kútra ráférne egy kis tisztítás, felújítás.

Leírás: Tar község végéből (még a vasútállomás előtt) térjünk le a sárga (és M) jelzésű turistaútra, mely egyenesen a Felső-Csevice-kúthoz vezet. Elsőként az út mentén a pár méter magas slírfeltárást láthatjuk, a homokkő sok csillámot, kagylótöredéket tartalmaz. Miután elértük a szépen kifaragott tufából álló, omladozó bányaépületeket, a teljesen benőtt régi bányaúton felkapaszkodhatunk a Fehér-bányába (nagyon meredek akadálypálya), a dácittufát fűrészes technológiával fejtették. A fehér tufa sok biotitot, amfibólt, andezit-litoklasztot tartalmaz. A völgyben a bányával szemben, a Bányaépületek alatti út mentén látható az Alsó-Csevice-forrás, ami felett fel lehet kapaszkodni a Fekete-bánya egymásra követő bányaudvaraiba. A völgyi úton haladva, jobbra-balra következnek az andezit, andezittufa feltárásai, a legszebb egy kis fenyőerdőben van, a patak túloldalán - mégpedig egy hialoklasztit-breccsában lévő kb. fél méter vastag lávapad. A patak hordalékában minden kőzettípus előfordul, a Csevice-kút közelében lévő kovásodott, hólyagüreges andezittelérből származó darabok is. A Felső-Csevice-forrást kőbe foglalták, felette egy fatáblán olvasható története, a víz összetétele. A terület védett, mindenféle bontás szükségtelen, elég anyag van a patakhordalékban. Bár a Csevicés-völgy klf. lelőhelyei néha meglepően csinos kristálycsoportokat tartalmaznak, azok többsége mikroásványokból állnak, az 5 mm-nél nagyobb ásványok (az opálon kívül) igazi ritkaságnak számítanak.

Típus: felhagyott kőfejtő

Lelőhelyfotók:
lelőhelyfotó

további fotók a lelőhelyről >>

Ásványfotók:
ásványfotó

a lelőhely összes ásványfotója >>

Ásványlista:

Ásvány Fotó Ásvány megjelenése a lelőhelyen
amfibolok 1 0,5-3 mm-es fekete fenokristályok, fehér dácittufában, andezitben, andezittufában is, kőzetalkotó
aragonit 1 1-3 mm-es színtelen tűkből álló csokrok üde andezitben (a Fekete-bánya alsó bányaudvarában)
biotit sor 1 1-3 mm-es fényes fekete táblás kristályok riolitban, dácittufában, ritkán andezittufában, kőzetalkotó
goethit 0 sárgás-barnás foltok, erek, bevonatok, halmazok, mindegyik kőzetben előfordul, vasasodott andezitben sziderit utáni álalakok
hematit 1 vörös porszerű halmazok, foltok, mindegyik vulkanikus kőzetben előfordul, találtam teljesen áthematitosodott, salakszerű piroklasztikumot is
heulandit-Ca 0 0,5-1 mm-es, víztiszta, de néha korrodált kristályai a Fekete-bányában és a Csevicsés-völgy agyagosan bontott andezitjében találhatók
kalcit 1 Fehér, sárgás, 1-2 mm-es kristályait,apró gömbjeit ill. ereket a Fekete-bánya 2. szintjén, valamint a patakhordalékban, andezittufában találtuk
kvarc 1 A világosbarna kovásodott andezit kőzetalkotója, 1-3 mm-es zömök kristályok a kovás andezit hólyagüregeiben, gyakran opállal, kalcedonnal együtt
kvarc (kalcedon) 0 gömbös-vesés, fehér, szürke, kékes-szürke halmazok, gyakran szmektitek vonják be, kovás andezitben ereket, üregkitöltéseket képez
magnetit 0 Fekete zárványokban 0,5-1 mm-es szemcsék
mangánoxidok 0 fekete foltok, bevonatok, opál mellett is megjelenik
mordenit 0 Fehér szálas üregkitöltések andeziten
muszkovit 0 0,2-0,5 mm-es ezüstös pikkelyek homokkőben, kőzetalkotó
nontronit (szmektit csoport) 0 Sárga-zöldes agyagszerű üregkitöltések andezitben és andezittufában
opál 1 Fehér, sárga, barna, vörös és zöldes erek,foltok, üregkitöltések a kovás andezitben
pirit 1 Az agyagosan elbontott, barna, barnás-zöldes színű andezitben mm alatti (ritkán nagyobb) hintések, kalcedon mellett
piroxének 0 sötétbarna, fekete 1-2 mm-es fenokristályok némelyik andezitekben, andezittufákban, kőzetalkotó
plagioklászok 0 Fehér, sárgás-fehér 0,5-2 mm-es fenokristályok andezitben, andezittufákban, riolitban, dácittufában gyakran agyagosan elmállva, a legszebb földpátok a riolittufa andezites litoklasztjaiban láthatók
sziderit 2 0.5-1 mm-es, ritkán nagyobb, sötétbarna, de inkább vörösen-kékes-zöldesen irizáló romboéderek, ezekből összeálló gömbök vasas andezit hólyagüregeiben
szmektit csoport 2 Fehér, sárga, zöldes, kékes, gömbös, fonalas üregkitöltések agyagásványosodott andezitben, ahol ereket is képez, meghatározásuk még nem történt meg
tridimit 0 0,5-2 mm-es, gyakran szmektittel bevont táblák

© Nagy Mónika 2009-2024