cim

Felhagyott kőfejtő, Vásárosmiske, Kemenes-alja

Geológia: A vásárosmiskei tufagyűrű a kemenesaljai pannon korú vulkánok egy kevésbé ismert tagja, Vásárosmiskétől északra található. A feltörő magma talajvízzel telített rétegekbe nyomult, és emiatt a heves robbanások ritmikusan változó rétegekből felépülő tufagyűrűt hozott létre. Üde bazaltot is csak nagyobb beágyazott bombák és lapillik formájában találhatunk, szálkőzetet nem alkot. Az anyag rendkívül dús felsőköpenyi zárványokban, vannak kvarc- és mészkőzárványok is. A kőzetet egy felhagyott kőfejtő tárja fel a tető nyugati oldalán, de jelenleg is folynak bentonit- és alginitkutatások a hegy északi oldalán.

Leírás: Kemeneskápolnát elhagyva pár km után egyenesen Vásárosmiskére érve végig megyünk a főutcán.Nyugati végén az utolsó mellékutcában forduljunk északra.Tábla is jelzi (KŐBÁNYA). Egy része beton út majd az utcából kiérve kavicsossá válik.Végig egyenesen egy kápolna mellett is elmegyünk, de csak egyenesen tovább kell haladni.Bal oldalt figyelve az erdő végénél lesz egy leágazás, ott be kell fordulni. Autók által kitiport ösvény, így az erdőn át folytatódik az út.Kb:500-600m után bal oldalt látni lehet a kőfejtőt.Az a kőfejtő eleje.3 része van tehát érdemes körülnézni.

Típus: felhagyott kőfejtő

Lelőhelyfotók:
lelőhelyfotó

további fotók a lelőhelyről >>

Ásványfotók:
ásványfotó

a lelőhely összes ásványfotója >>

Ásványlista:

Ásvány Fotó Ásvány megjelenése a lelőhelyen
forsterit 2 Sárgás kristályok lherzolitos zárványokban, amiknek a mérete az 5-8 cm-t elérheti.
grafit 3 Fényes fémszínű lemezek kvarczárványban. EDS és XRD vizsgálat alapján meghatározva.
kalcit 3 Sugaras, gömbhéjas kristályok, vagy kutyafog alakú másodlagos borítású hegyes kristálykák. Kalcit Zárványt is lehet még más ásványokkal találni.2015.05.08
kvarc 0 Fehér, piszkosfehér zárványok.
opál (üvegopál) 1 Átlátszó, vagy fehéres bevonat hólyagüregek falán. Ritka.
piroxének 0 Palackzöld kristályok lherzolitos zárványokban. Valószínűleg diopszid, de még pontos fajbesorolás nincs.
szmektit csoport 0  

© Nagy Mónika 2009-2024