cim
védett terület veszély

Béke-táró, Parádsasvár, Mátra

Geológia: A mátrai andezites rétegvulkáni takarót ÉNY-DK-i irányú törésrendszer szabdalta fel, ehhez kapcsolódnak a vulkáni takaróban létrejött közép-mátrai ércesedések. A hatvanas évek elején számos kutató táróval követték az érces teléreket. A legnagyobb ilyen feltárás a Béke-táró vágatrendszere volt, mely az ércesedés kissé mélyebb szintjeit tárta fel. A kutatásokkal a 60-as évek közepén teljesen leálltak.

Leírás: A lelőhely megközelíthető egyrészt a Parádsasvári temetőtől nyugat felé induló erdei úton, felfelé követve a patak vonalát, másrészt a Rudolf tanyától egy vízszintesen vezető erdei útról leereszkedve egy elég meredek lejtőn. Mindkét útvonal nehéz terepviszonyok között, nagy megterhelést igényel. Ha a temető melletti úton gyalog haladunk lefelé, 60m után az út elkanyarodik balra, ahol egy kereszteződést találunk. Ott egyenesen kell menni, majd az út rögtön 90 fokban jobbra fordul. 500m után éles, balra kanyarodó patkókanyar lesz, itt egyenesen kell menni tovább egy kiágazó mellékúton. Tovább kaptatva már halljuk és látjuk a meredek völgy alján a táróból kivezető patakot, többé-kevésbe e mellett halad az út. Újabb pár 100 m után az út balra fog tartani, de mi menjünk tovább egyenesen egy kisebb, vékonyabb gyalogúton a patakkal párhuzamosan. Elég meredek terep, de kis idő után elérjük a táró előtt 100 m-en elterülő meddőt. A Béke-táró ma is nyitott, de a szellőzés hiánya miatt ÉLETVESZÉLYES. A táróból kifolyó patak a meddőt szinte kettészelte, itt az ásványok szabadon gyűjthetők. Az utóbbi esős időszaknak köszönhetően a patak 2-3 m széles, 1,5-2 m mély medret vágott a meddőbe, a mélyebben fekvő részeken több 10 kg-os kristályos kalcittömbök kerültek a felszínre.\r\n2012-ben elindult a Béke-táró végleges lezárásának, a meddőhányók rekultivációjának előkészítése. 2015.májusi állapot: Táró lényegében kitisztítva, víz elvezetve, meddő eldózerolva (egy részét útnak használják), utolsó fázisba került a rekultiváció.

Típus: meddőhányó

Lelőhelyfotók:
lelőhelyfotó

további fotók a lelőhelyről >>

Ásványfotók:
ásványfotó

a lelőhely összes ásványfotója >>

Ásványlista:

Ásvány Fotó Ásvány megjelenése a lelőhelyen
anatáz 3 mm alatti fekete kristálykák
anglesit 1 mm alatti fehér tűk galeniten
aurikalkit 3 kék, türkízkék, fél mm alatti leveles, gömbös halmazok
azurit 1 mm körüli (vagy alatti) porszerű, ritkábban kristályos kék halmazok kalkopirit mellett
barit 4 1-5 mm-es vastagtáblás fehér kristályok
cerusszit 1  
devillin 2 mm alatti türkízkék gömbök, kristálycsoportok málló szfalerit, kalkopirit mellett
evenkit 0 sötétszürke, fekete szabálytalan aggregátumok kalcit üregében
fluorit 28 3-8 mm-es áttetsző, esetenként lila, vagy halványzöld kristályok
galenit 9 Fémesen szürke 1-5 mm-es fenn-nőtt hexaéderek és oktaéderek, vaskos erek.
gipsz 2 1-3 mm-es lapos tűk másodlagos képződésből.
goethit 2 sárgás-barnás földes halmazok, foltok, bevonatok, a kalcitot sárgára, barnára festheti, pirit utáni álalakok
greenockit 1 Sárga porszerű, fényes bevonatok kalciton
hematit 0 vörös, porszerű halmazok, bevonatok, foltok
hidrocinkit 6 Fehér, kékesfehér bevonatok szfaleriten, illetve max. 0,5 mm-es gömböcskék.
jarosit 0  
kalcit 38 Akár 10 cm-t is meghaladó, víztiszta, sárga, túlnyomóan fehér szkalenoéderes kristályok, gömbök, kristályos kérgek, illetve nagy vaskos tömbök.
kalkopirit 10 Aranysárga hintések, 1-2 mm-es fenn-nőtt kristályok kalciton. és kvarcon, gyakran galenittel, szfalerittel összenőve
kvarc 5 1-3 mm-es megnyúlt kristályok.
kvarc (hegyikristály) 2 1-10 mm-es színtelen, víztiszta oszlopos kristályok a kalcit üregeiben
malachit 0 Zöld porszerű kiválások, elszíneződések.
markazit 5 fekete, 1-2 mm-es, néha csoportban összenőtt gömbök (vizsgálatuk még nem történt meg)
molibdenit 1 tized mm-es szürke, fémfényű szemcsék, hatszöges kristályok
ortoklász (adulár) 0  
paligorszkit 4 Piszkosfehér bőrszerű lebenyek, (hegyibőr).
pirit 16 Hintések, erek, 1-4 mm-es kristályok, esetenként sávozott lapokkal.
pirrhotin 0  
rosasit 1 mm alatti zöldeskék gömbök
smithsonit 1 fehér, ill. szürkés-kékes bevonatok, kérgek, málló szfalerit mellett
szfalerit 27 Sárga, vörösbarna, feketés fészkek illetve vaskos kitöltések kalcitban. Az üregekben fenn-nőtt pár mm-es tetraéderek, illetve ikresedett kristálycsoportok.
terméskén 1 Citromsárga, szemcsés halmazok bomló szfaleriten

© Nagy Mónika 2009-2024