cim
Rendezés
I. Terméselemek belendorffit belendorffite
  grafit graphite
  kolimit kolymite
  moissanit moissanite
  moschellandsbergit moschellandsbergite
  paraschachnerit paraschachnerite
  ténit taenite
  termésarany gold
  termésarzén arsenic
  termésbizmut bismuth
  termésezüst silver
  terméshigany mercury
  terméskén sulfur
  termésréz copper
II. Szulfidok aikinit aikinite
  akantit acanthite
  andorit VI andorite VI
  antimonit stibnite
  arzenopirit arsenopyrite
  auripigment orpiment
  berthierit berthierite
  bizmutin bismuthinite
  bornit bornite
  boulangerit boulangerite
  bournonit bournonite
  cannizzarit cannizzarite
  capgaronnit capgaronnite
  cinnabarit cinnabar
  cosalit cosalite
  covellin covellite
  digenit digenite
  djurleit djurleite
  domeykit domeykite
  enargit enargite
  famatinit famatinite
  freibergit (tennantit csoport) freibergite (tennantite group)
  freieslebenit freieslebenite
  galenit galena
  galenobizmutit galenobismutite
  geokronit geocronite
  gersdorffit gersdorffite
  greenockit greenockite
  heteromorfit heteromorphite
  heyrovskýit heyrovskýite
  ikunolit ikunolite
  iltisit iltisite
  jamesonit jamesonite
  jaszczakit jaszczakite
  kalkopirit chalcopyrite
  kalkosztibit chalcostibite
  kalkozin chalcocite
  kawazulit kawazulite
  kubanit cubanite
  löllingit löllingite
  luzonit luzonite
  markazit marcasite
  mawsonit mawsonite
  metacinnabarit metacinnabar
  metasztibnit metastibnite
  miargirit miargyrite
  millerit millerite
  molibdenit molybdenite
  nikkelin nickeline
  pararealgár pararealgar
  pavonit pavonite
  pentlandit pentlandite
  perroudit perroudite
  pilsenit pilsenite
  pirargirit (proustit csoport) pyrargyrite (proustite group)
  pirit pyrite
  pirosztilpnit pyrostilpnite
  pirrhotin pyrrhotite
  polibázit polibasite
  proustit (proustit csoport) proustite (proustite group)
  proustit csoport proustite group
  realgár realgar
  roxbyit roxbyite
  rucklidgeit rucklidgeite
  semseyit semseyite
  skinnerit skinnerite
  stefanit stephanite
  szfalerit sphalerite
  tellurobizmutit tellurobismuthite
  tennantit (tennantit csoport) tennantite (tennantite group)
  tennantit csoport tennantite group
  tetradimit tetradymite
  tetraedrit (tennantit csoport) tetrahedrite (tennantite group)
  violarit violarite
  wurtzit wurtzite
  xantokon xanthoconite
III. Halogenidek atacamit atacamite
  brómargirit (klórargirit csoport) bromargyrite (chlorargyrite group)
  claringbullit claringbullite
  connellit connellite
  eglestonit eglestonite
  eriokalkit eriochalcite
  fluorit fluorite
  halit (kősó) halite
  jódargirit iodargyrite
  klórargirit (klórargirit csoport) chlorargyrite (chlorargyrite group)
  klórargirit csoport chlorargyrite group
  paratacamit paratacamite
  szalmiák salammoniac
IV. Oxidok és hidroxidok ahtenszkit akhtenskite
  anatáz anatase
  antimonokker antimony ochre
  bindheimit -> oxiplumboroméit bindheimite ->oxyplumboroméite
  birnessit birnessite
  böhmit böhmite
  brannerit brannerite
  brookit brookite
  brucit brucite
  cervantit cervantite
  cesàrolit cesàrolite
  cinkalsztibit cinkalstilbite
  coronadit coronadite
  cristobalit cristobalite
  curit curite
  delafossit delafossite
  diaszpor diaspore
  ferberit (volframit csoport) ferberite (wolframite group)
  ferrihidrit ferrihydrite
  gibbsit gibbsite
  goethit goethite
  hannebachit hannebachite
  hausmannit hausmannite
  hematit hematite
  hercynit (spinell csoport) hercynite (spinel group)
  hollandit hollandite
  hübnerit (volframit csoport) hübnerite (wolframite group)
  ilmenit ilmenite
  jég ice
  kalkofánit chalcophanite
  kassziterit (rutil csoport) cassiterite (rutile group)
  kollerit kollerite
  kolumbit-(Fe) columbite-(Fe)
  kolumbit-(Mg) columbite-(Mg)
  korund corundum
  korund (zafír) corundum (sapphire)
  kriptomelán (kriptomelán csoport) cryptomelane (cryptomelane group)
  kriptomelán csoport cryptomelane group
  kromit (spinell csoport) chromite (spinel group)
  kuprit cuprite
  kvarc quartz
  kvarc (achát) quartz (agate)
  kvarc (ametiszt) quartz (amethyst)
  kvarc (füstkvarc) quartz (smoky quartz)
  kvarc (hegyikristály) quartz (rock crystal)
  kvarc (jáspis) quartz (jasper)
  kvarc (kalcedon) quartz (chalcedony)
  kvarc (rózsakvarc) quartz (rose quartz)
  lepidokrokit lepidocrocite
  litioforit lithiophorite
  magnetit (spinell csoport) magnetite (spinel group)
  manganit manganite
  mangánoxidok manganese oxides
  mész lime
  mínium minium
  mogánit mogánite
  opál opal
  opál (faopál) opal (wood opal)
  opál (nemesopál) opal (precious opal)
  opál (tűzopál) opal (fire opal)
  opál (üvegopál) opal (hyalite)
  oxiplumboroméit oxyplumboroméite
  partzit partzite
  perovszkit perovskite
  pirofánit pyrophanite
  piroluzit (rutil csoport) pyrolusite (rutile group)
  portlandit portlandite
  pszeudobrookit pseudobrookite
  ranciéit ranciéite
  romanèchit (kriptomelán csoport) romanèchite (cryptomelane group)
  rutil (rutil csoport) rutile (rutile group)
  rutil csoport rutile group
  schoepit schoepite
  sénarmontit sénarmontite
  spinell (spinell csoport) spinel (spinel group)
  spinell csoport spinel group
  sztibikonit stibiconite
  tenorit tenorite
  todorokit (kriptomelán csoport) todorokite (cryptomelane group)
  tridimit tridymite
  tripuhyit (rutil csoport) tripuhyite (rutile group)
  ulvöspinell (spinell csoport) ulvöspinel (spinel group)
  uraninit uraninite
  valentinit valentinite
  vasoxidok iron oxides
  volframit csoport wolframite group
V. Karbonátok és nitrátok ancylit-(Ce) ancylite-(Ce)
  andersonit andersonite
  ankerit (dolomit csoport) ankerite (dolomite group)
  aragonit aragonite
  aurikalkit aurichalcite
  azurit azurite
  čejkait čejkaite
  cerusszit cerussite
  cinkrosasit zincrosasite
  clarait claraite
  dawsonit dawsonite
  dolomit (dolomit csoport) dolomite (dolomite group)
  dolomit csoport dolomite group
  dundasit dundasite
  dypingit dypingite
  gerhardtit gerhardtite
  hidrocinkit hydrozincite
  hidromagnezit hydromagnesite
  hidrotalkit hydrotalcite
  huntit huntite
  kalcioancilit-(Ce) calcioancylite-(Ce)
  kalcit calcite
  kálisalétrom niter
  kamphaugit-(Y) kamphaugite-(Y)
  kochsándorit kochsándorite
  kutnohorit (dolomit csoport) kutnohorite (dolomite group)
  leadhillit leadhillite
  liebigit liebigite
  magnezit magnesite
  malachit malachite
  nesquehonit nesquehonite
  northupit northupite
  paraalumohidrokalcit para-alumohydrocalcite
  parádsasvárit parádsasvárite
  rodokrozit rhodochrosite
  rosasit rosasite
  scarbroit scarbroite
  smithsonit smithsonite
  sziderit siderite
  sziderit (szferosziderit) siderite (sphaerosiderite)
  szinchizit-(Ce) synchysite-(Ce)
  termonátrit thermonatrite
  trona trona
  vaterit vaterite
VI. Borátok vonsenit vonsenite
VII. Szulfátok adranosit-(Al) adranosite-(Al)
  adranosit-(Fe) adranosite-(Fe)
  aluminit aluminite
  aluminocopiapit (copiapit csoport) aluminocopiapite (copiapite group)
  aluminopirakmonit aluminopyracmonite
  alunit alunite
  alunogén alunogen
  ammónioalunit ammonioalunite
  ammóniojarosit ammoniojarosite
  ammóniomagneziovoltait (voltait csoport) ammoniomagnesiovoltaite (voltaite group)
  anglesit anglesite
  anhidrit anhydrite
  antlerit antlerite
  barit barite
  bassanit bassanite
  beaverit-(Cu) beaverite-(Cu)
  bianchit bianchite
  blödit blödite
  botriogén botryogen
  boussingaultit boussingaultite
  brochantit brochantite
  butlerit butlerite
  cannonit cannonite
  cinkocopiapit (copiapit csoport) zincocopiapite (copiapite group)
  cinkovoltait (voltait csoport) zincovoltaite (voltaite group)
  clairit clairite
  copiapit (copiapit csoport) copiapite (copiapite group)
  copiapit csoport copiapite group
  coquimbit coquimbite
  cölesztin celestine
  deliensit deliensite
  devillin devilline
  epsomit epsomite
  ferricopiapit (copiapit csoport) ferricopiapite (copiapite group)
  ferrimolibdit ferrimolybdite
  fibroferrit fibroferrite
  gipsz gypsum
  glauberit glauberite
  godovikovit godovikovite
  gunningit gunningite
  halotrichit halotrichite
  hexahidrit hexahydrite
  hidróniumjarosit hydronium jarosite
  jarosit jarosite
  jefremovit efremovite
  johannit johannite
  kalkantit chalcanthite
  karbonátcianotrichit carbonatecyanotrichite
  khademit khademite
  kieserit kieserite
  koktait koktaite
  krausit krausite
  kröhnkit kröhnkite
  langit langite
  letovicit letovicite
  linarit linarite
  magneziocopiapit (copiapit csoport) magnesiocopiapite (copiapite group)
  magneziozippeit magnesiozippeite
  mascagnin mascagnite
  melanterit melanterite
  metavoltin metavoltine
  millosevichit millosevichite
  mirabilit mirabilite
  mohrit mohrite
  montanit montanite
  munakatait munakataite
  nátroalunit natroalunite
  nátrojarosit natrojarosite
  pentahidrit pentahydrite
  pertlikit pertlikite
  pickeringit pickeringite
  pirakmonit pyracmonite
  plumbojarosit plumbojarosite
  posnjakit posnjakite
  quenstedtit quenstedtite
  ramsbeckit ramsbeckite
  romboklász rhomboclase
  rozenit rozenite
  römerit römerite
  sabieit sabieite
  scheelit scheelite
  schwertmannit schwertmannite
  serpierit serpierite
  slavíkit slavíkite
  starkeyit starkeyite
  stolzit stolzite
  szideronátrit sideronatrite
  sziderotil siderotil
  szomolnokit szomolnokite
  tamarugit tamarugite
  taranakit taranakite
  taumazit thaumasite
  thénardit thénardite
  timsó-(K) alum-(K)
  timsó-(Na) alum-(Na)
  tschermigit tschermigite
  uranopilit uranopilite
  vauquelinit vauquelinite
  voltait (voltait csoport) voltaite (voltaite group)
  voltait csoport voltaite group
  wilcoxit wilcoxite
  wulfenit wulfenite
  yavapaiit yavapaiite
  zippeit zippeite
VIII. Foszfátok és rokon vegyületek apatit csoport apatite group
  ardealit ardealite
  arthurit arthurite
  arzénbrackebuschit arsenbrackebuschite
  arzeniosziderit arseniosiderite
  austinit austinite
  autunit autunite
  báriumfarmakosziderit (farmakosziderit csoport) barium-pharmacosiderite (pharmacosiderite group)
  bayldonit bayldonite
  beraunit beraunite
  beudantit beudantite
  brushit brushite
  cinkolivenit zincolivenite
  corkit corkite
  cornubit cornubite
  cornwallit cornwallite
  crandallit crandallite
  diadochit diadochite
  dufrénit dufrénite
  duftit duftite
  farmakosziderit (farmakosziderit csoport) pharmacosiderite (pharmacosiderite group)
  farmakosziderit csoport pharmacosiderite group
  faustit faustite
  florencit-(Ce) florencite-(Ce)
  fluorapatit (apatit csoport) fluorapatite (apatite group)
  fornacit fornacite
  foszfosziderit phosphosiderite
  gartrellit gartrellite
  gilmarit gilmarite
  hidroxilapatit (apatit csoport) hydroxylapatite (apatite group)
  hinsdalit hinsdalite
  kakoxén cacoxenite
  kalkofillit chalcophyllite
  kaňkit kaňkite
  karminit carminite
  kingit kingite
  kintoreit kintoreite
  klajit klajite
  klinoklász clinoclase
  klórapatit (apatit csoport) chlorapatite (apatite group)
  konikalkit conichalcite
  lavendulán lavendulan
  lazulit lazulite
  lipscombit lipscombite
  metaautunit meta-autunite
  metatorbernit metatorbernite
  mimetezit mimetite
  mixit mixite
  monacit-(Ce) monazite-(Ce)
  nátrodufrénit natrodufrénite
  olivenit olivenite
  parnauit parnauite
  philipsbornit philipsbotnite
  pikrofarmakolit picropharmacolite
  piromorfit pyromorphite
  planerit planerite
  plumbogummit plumbogummite
  richelsdorfit richelsdorfite
  rudabányait rudabányaite
  sabelliit sabelliite
  sampleit sampleite
  santabarbarait santabarbaraite
  segnitit segnitite
  strengit strengite
  szkorodit scorodite
  sztrasimirit strashimirite
  talmessit talmessite
  tirolit tyrolite
  tsumcorit tsumcorite
  türkiz turquoise
  variszcit variscite
  vashegyit vashegyite
  vivianit vivianite
  volborthit volborthite
  wavellit wavellite
  woodhouseit woodhouseite
  xenotim-(Y) xenotime-(Y)
  zeunerit zeunerite
IX. Szilikátok aktinolit (amfibolok) actinolite (amphiboles)
  albit (plagioklászok) albite (plagioclases)
  allanit-(Ce) (epidot csoport) allanite-(Ce) (epidote group)
  allofán (allofán csoport) allophane (allophane group)
  allofán csoport allophane group
  almandin (gránát csoport) almandine (garnet group)
  amfibolok amphiboles
  analcim analcime
  andaluzit andalusite
  andradit (gránát csoport) andradite (garnet group)
  annit (biotit sor) annite (biotite series)
  anortit (plagioklászok) anorthite (plagioclases)
  anortoklász anorthoclase
  antigorit (szerpentin csoport) antigorite (serpentine group)
  antofillit anthophyllite
  apofillit csoport apophyllite group
  apofillit-(KF) apophyllite-(KF)
  apofillit-(KOH) apophyllite-(KOH)
  augit (piroxének) augite (pyroxenes)
  axinit-(Fe) axinite-(Fe)
  beidellit (szmektit csoport) beidellite (smectite group)
  berill beryl
  berthierin (szerpentin csoport) berthierine (serpentine group)
  biotit sor biotite series
  braunit braunite
  chayesit chayesite
  cirkon zircon
  clintonit clintonite
  coffinit coffinite
  cordierit cordierite
  cowlesit cowlesite
  cronstedtit (szerpentin csoport) cronstedtite (serpentine group)
  dachiardit-Ca dachiardite-Ca
  datolit datolite
  dickit (kaolinit csoport) dickite (kaolinite group)
  diopszid (piroxének) diopside (pyroxenes)
  drávit (turmalin csoport) dravite (tourmaline group)
  egirin (piroxének) aegirine (pyroxenes)
  egirinaugit aegirine-augite
  elbait (turmalin csoport) elbaite (tourmaline group)
  ensztatit (piroxének) enstatite (pyroxenes)
  epidot (epidot csoport) epidote (epidote group)
  epidot csoport epidote group
  episztilbit epistilbite
  eudialit csoport eudialyte group
  fayalit (olivin csoport) fayalite (olivine group)
  ferrierit-Mg ferrierite-Mg
  ferriwinchit ferriwinchite
  ferrohornblende (amfibolok) ferrohornblende (amphiboles)
  ferropargasit (amfibolok) ferropargasite (amphiboles)
  ferroszilit ferrosilite
  flogopit (biotit sor) phlogopite (biotite series)
  fluororichterit (amfibolok) fluoro-richterite (amphiboles)
  foitit (turmalin csoport) foitite (tourmaline group)
  forsterit (olivin csoport) forsterite (olivine group)
  gadolinit-(Y) gadolinite-(Y)
  garronit-(Ca) garronite-(Ca)
  gehlenit gehlenite
  gismondin gismondine
  glaukofán (amfibolok) glaucophane (amphiboles)
  glaukonit glauconite
  gmelinit csoport gmelinite group
  gmelinit-Ca gmelinite-Ca
  gmelinit-Na gmelinite-Na
  gobbinsit gobbinsite
  gonnardit (nátrolit csoport) gonnardite (natrolite group)
  gránát csoport garnet group
  grosszulár (gránát csoport) grossular (garnet group)
  halloysit halloysite
  harmotom (phillipsit csoport) harmotome (phillipsite group)
  hedenbergit (piroxének) hedenbergite (pyroxenes)
  hemimorfit hemimorphite
  heulandit csoport heulandite group
  hisingerit hisingerite
  illit illite
  inezit inesite
  joaquinit-(Ce) joaquinite-(Ce)
  kabazit csoport chabazite group
  kabazit-Ca chabazite-Ca
  kabazit-K chabazite-K
  kabazit-Mg chabazite-Mg
  kabazit-Na chabazite-Na
  kaersutit (amfibolok) kaersutite (amphiboles)
  káliumospargasit (amfibolok) potassic-pargasite (amphiboles)
  kaolinit (kaolinit csoport) kaolinite (kaolinite group)
  kaolinit csoport kaolinite group
  kariopilit (szerpentin csoport) caryopilite (serpentine group)
  kasolit kasolite
  katoit (gránát csoport) katoite (garnet group)
  kianit kyanite
  klinohumit clinohumite
  klinoklor (klorit csoport) clinochlore (chlorite group)
  klinoptilolit clinoptilolite
  klinozoisit (epidot csoport) clinozoisite (epidote group)
  klorit csoport chlorite group
  krizokolla (allofán csoport) chrysocolla (allophane group)
  krizotil (szerpentin csoport) chrysotile (serpentine group)
  laumontit laumontite
  leucit leucite
  lévyn lévyne
  lizardit (szerpentin csoport) lizardite (serpentine group)
  magneziofoitit (turmalin csoport) magnesiofoitite (tourmaline group)
  magneziohastingsit (amfibolok) magnesiohastingsite (amphiboles)
  magneziohornblende (amfibolok) magnesiohornblende (amphiboles)
  mezolit (nátrolit csoport) mesolite (natrolite group)
  mikroklin microcline
  montmorillonit (szmektit csoport) montmorillonite (smectite group)
  mordenit mordenite
  muszkovit muscovite
  nakareniobszit-(Ce) nacareniobsite-(Ce)
  nátrolit (nátrolit csoport) natrolite (natrolite group)
  nátrolit csoport natrolite group
  nefelin nepheline
  nekoit nekoite
  neptunit neptunite
  nontronit (szmektit csoport) nontronite (smectite group)
  offretit offretite
  okenit okenite
  olivin csoport olivine group
  omfacit (piroxének) omphacite (pyroxenes)
  ortoklász orthoclase
  ortoklász (adulár) orthoclase (adularia)
  osumilit-(Mg) osumilite-(Mg)
  paligorszkit palygorskite
  paragonit paragonite
  paranátrolit (nátrolit csoport) paranatrolite (natrolite group)
  pargasit (amfibolok) pargasite (amphiboles)
  pektolit pectolite
  phillipsit csoport phillipsite group
  phillipsit-Ca phillipsite-Ca
  phillipsit-K phillipsite-K
  phillipsit-Na phillipsite-Na
  pirofillit pyrophyllite
  pirop (gránát csoport) pyrope (garnet group)
  piroxének pyroxenes
  plagioklászok plagioclases
  plombièrit plombièrite
  prehnit prehnite
  pumpellyit csoport pumpellyite group
  rectorit rectorite
  richterit (amfibolok) richterite (amphiboles)
  roedderit roedderite
  scawtit scawtite
  sekaninait sekaninaite
  sillimanit sillimanite
  sörl (turmalin csoport) schorl (tourmaline group)
  spessartin (gránát csoport) spessartine (garnet group)
  stellerit stellerite
  sudoit (klorit csoport) sudoite (chlorite group)
  szanidin sanidine
  szaponit (szmektit csoport) saponite (smectite group)
  szeladonit celadonite
  szepiolit sepiolite
  szerpentin csoport serpentine group
  szkolecit (nátrolit csoport) scolecite (natrolite group)
  szmektit csoport smectite group
  szodalit sodalite
  sztaurolit staurolite
  sztilbit csoport stilbite group
  sztilbit-Ca stilbite-Ca
  tacharanit tacharanite
  talk talc
  thomsonit csoport thomsonite group
  thomsonit-Ca thomsonite-Ca
  titanit titanite
  tobermorit tobermorite
  topáz topaz
  tremolit (amfibolok) tremolite (amphiboles)
  tschermakit (amfibolok) tschermakite (amphiboles)
  tschernichit tschernichite
  turmalin csoport tourmaline group
  uranofán uranophane
  vermikulit vermiculite
  vezuvián vesuvianite
  wollastonit wollastonite
  yugawaralit yugawaralite
  zeofillit zeophyllite
  zoisit zoisite
  zunyit zunyite
X. Szerves ásványok borostyán (csoport) amber (group)
  evenkit evenkite
  hartit hartite
  humboldtin humboldtine
  mellit mellite
  whewellit whewellite

© Nagy Mónika 2009-2019